fbpx

HÅLLBAHET

Vi arbetar för att påverka återhämtningen i en positiv riktning.

HÅLLBAHET

Vi arbetar strukturerat för att vara hållbara.

HÅLLBAHET

Vi ställer tydliga krav bakåt i våra inköpsled.

Våra tankar kring hållbarhet & miljö.

Just nu lånar mänskligheten resurser från vår planet. Förr eller senare sinar tillgångarna och jorden behöver ha tillbaka det vi lånat. Vi börjar närma oss den punkten. Därför gör vi allt vi kan för att påverka återhämtningen i en positiv riktning, och jobbar därför aktivt med hållbarhet genom att följa några enkla punkter.

Detta gör vi.

Energi
Energiförbrukningen arbetar vi aktivt med kopplat till värme, kyla och transporter. Vi strävar även efter en helt fossilfri energikonsumtion. I arbetet involverar vi leverantörer, fastighetsägare och transportörer. Sparad energi är ren miljövinst.
Transporter
Eftersom vi arbetar till stor del ute hos våra kunder genererar det dagliga transporter vilket gör det extra viktigt att planerar våra körningar noga. Vårt affärssystem har anpassats så att vi får en god överblick på hur, var och när vi kör. På så sätt optimerar vi våra rutter så långt det bara går och sparar många mil och massor av energi. Vår fordonsflotta är under utveckling och konverteras till eldrift i den takt bilar slits ut och lämpliga ersättningsmodeller lanseras på marknaden. Vi samarbetar med kollegor i branschen för att kunna samlasta vid längre transporter för att kunna skapa mer hållbara lösningar.
Leverantörer
Vi kan inte bli bättre än våra leverantörer. Därför ställer vi tydliga krav bakåt i våra inköpsled. Andelen av inköpt ekologisk frukt ökar för varje månad och vi visar våra leverantörer hur viktigt det är med ett brett sortiment på just dessa produkter. Vi väljer att endast köpa växter från odlare som enbart använder biologisk bekämpning.
Återbruk
Hållbarhet uppstår när saker och ting kan användas om och om igen utan någon större energiåtgång. Vi försöker rädda merparten av växterna som byts ut via vår växtgaranti. När de kommer i retur hamnar de i vårt Rehab-växthus och får en andra chans.
Frukten från fruktkorgarna som inte konsumeras blir sorterad. Den bästa går till att förgylla äldre människors matpaket som levereras via hemtjänsten, och den lite sämre frukten går till djuruppfödning. Inget går till spillo. Källsortering är lika självklar för oss som att andas. I stort sett allt avfall går till någon form av återanvändning. Vi arbetar även med To Good To Go där vi paketerar påsar för avhämtning med den fina frukten som blir över.
Förbrukning
Vi väljer förbrukningsmateriel med omsorg. Allt från kontorspapper till diskmedel. Materialet som behövs i arbetet ute hos våra kunder, ska ha så låg miljöbelastning som möjligt. Hållbara produkter, helt enkelt.
Skötselarbete
I allt skötselarbete av växter och akvarium använder vi enbart biologiskt nedbrytbara och miljövänliga produkter. När ohyra ska bekämpas använder vi enbart biologisk bekämpning som såpa, t-sprit, paraffinolja m.m. Vi har också ett helt batteri av nyttodjur vi kan släppa ut. Dessa kallar vi för Predatorer. Vi är noga med att inte jobba med vare sig fiskar eller växter som är hotade på något vis. Arter som finns på CITES lista förekommer aldrig i vårt sortiment.
Ekologiskt
Vi är certifierade enligt SMAK och säkerställer att våra ekologiska fruktkorgar är och förblir ekologiska hela vägen ut till kund. Vi väljer alltid ekologiska växtproducenter i första hand.

Hjärtat dunkar lite extra för naturen.

Levande interiör har sin livsnerv i naturen. Utan naturen skulle inga människor kunna existera. Därför engagerar vi oss gärna i projekt som säkerställer den mångfald som naturen utvecklat och behöver. En del av detta är att vi stödjer Lönnhässle Bigårds arbete med att främja mångfalden i den skånska naturen.
Våra tjänster.

Projektering

Vi tar gärna hand om allt. Planering, ritning, design, material, tidsplan, installation och löpande service när allt är klart. Vi hjälper er från idé till verklighet helt enkelt. 

Serviceavtal

Det skall vara enkelt att ha en grönskande och vacker inomhusmiljö. Våra duktiga växttekniker sköter regelbundet växterna så att de trivs och fortsätter att vara en grön och fräsch upplevelse.

Hyr eller köp

Vi erbjuder både hyres- och köpeavtal på de produkter ni väljer. Helt upp till er vad som passar bäst.

Garanti

Oavsett om du väljer att hyra eller köpa så ingår växtgaranti i våra skötselavtal. Det betyder att den växt som förändrats så att den förlorat sitt ursprungliga prydnadsvärde byts ut helt kostnadsfritt.

Vi bekämpar giftfritt med predatorer

Det kan alltid hända att en växt får oönskat besök av skadedjur. Skadedjuren livnär sig oftast genom att suga växtnäring från växten vilket gör att växten har svårt att växa och utvecklas som den ska, det gör så klart att växtens prydnadsvärde försämras. Vi på Levande Interiör har två metoder att bekämpa skadedjur på, båda två är helt giftfria och bidrar till ett hållbart samhälle.

Frukt- och bukettabonnemang

Få färsk frukt eller buketter levererade varje vecka, det sparar både tid och pengar med ett löpande avtal utan långa bindningstider. Vi behöver endast 7 dagars förvarning om avslut!  Vid start hjälper vi er att paketera efter behov och sedan kommer vi varje vecka med er leverans. Enkelt och bra!

Vi skräddarsyr efter er vision.

Vi kan skapa en unik lösning för er med hela vår palett inom inredning och tjänster. Allt för att stärka ert varumärke och få personalen att trivas på riktigt. Vi är med från idé till löpande service!

En lönsam partner i Skåne och Halland.

Levande interiör Sverige AB
Exportgatan 3
262 73 Ängelholm