fbpx

ARBETSMILJÖARBETE

Vi strävar efter en behaglig & stimulerande arbetsmiljö.

ARBETSMILJÖARBETE

Arbetsmiljöarbete för oss är frågor om hälsan, säkerheten & trivsel.

ARBETSMILJÖARBETE

Självklart är våra lokaler fyllda med grönska och frukt.

Våra tankar kring arbetsmiljö.

Vi strävar efter en behaglig och stimulerande arbetsmiljö så att personalen trivs och utvecklas i sitt arbete. En miljö som även innebär minimering av risker. Därför råder en ärlig och öppen attityd på arbetsplatsen och samtliga medarbetare ges möjlighet att påverka den egna situationen. En bra och trivsam arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare. Vi ska vara medarbetarvänliga.

Detta gör vi.

Enskilda medarbetare
Vårt arbete ska utföras med fokus på att ingen medarbetare ska utsättas för onödiga risker i något arbetsmoment. Vare sig i vår egen anläggning eller ute hos kund. Varje enskild medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Var och en måste vara uppmärksam på, och rapportera, eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö eller mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.
Arbetsledning
Chefer och arbetsledare har ansvaret för arbetsmiljöfrågor och yttre miljöfrågor, som direkt påverkas av de olika beslut som tas. I ansvaret ligger att de inom de egna ramarna skall skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt. Närmast högre chef ska alltid informeras när de egna befogenheterna inte räcker till.
Framtid
Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö. Vi arbetar aktivt med hållbara lösningar på alla plan.
Ergonomi
Stolar, skrivbord och skärmar är viktigt för oss för att förhindra belastningsskador och främja god hållning.
Belysning
För att undvika ögonbelastning och trötthet ser vi till att våra lokaler är rätt belysta. Vi har både naturligt ljus och belysning som är placerat för en bekväm och produktiv arbetsmiljö.
Luftkvalitén

Vi har god ventilation, städrutiner och massvis med växter som hjälper oss att andas friskt.

Ljudnivåer

Vi arbetar med växter för att minska störande ljudnivåer och förbättra koncentrationen och produktiviteten.

Trivsel & välbefinnande
Vår inredning är trevlig, grön och väl genomtänkt! Levande Interiörs medarbetare känner sig som hemma och visar stolt upp lokalerna vid besök.
Våra tjänster.

Projektering

Vi tar gärna hand om allt. Planering, ritning, design, material, tidsplan, installation och löpande service när allt är klart. Vi hjälper er från idé till verklighet helt enkelt. 

Serviceavtal

Det skall vara enkelt att ha en grönskande och vacker inomhusmiljö. Våra duktiga växttekniker sköter regelbundet växterna så att de trivs och fortsätter att vara en grön och fräsch upplevelse.

Hyr eller köp

Vi erbjuder både hyres- och köpeavtal på de produkter ni väljer. Helt upp till er vad som passar bäst.

Garanti

Oavsett om du väljer att hyra eller köpa så ingår växtgaranti i våra skötselavtal. Det betyder att den växt som förändrats så att den förlorat sitt ursprungliga prydnadsvärde byts ut helt kostnadsfritt.

Vi bekämpar giftfritt med predatorer

Det kan alltid hända att en växt får oönskat besök av skadedjur. Skadedjuren livnär sig oftast genom att suga växtnäring från växten vilket gör att växten har svårt att växa och utvecklas som den ska, det gör så klart att växtens prydnadsvärde försämras. Vi på Levande Interiör har två metoder att bekämpa skadedjur på, båda två är helt giftfria och bidrar till ett hållbart samhälle.

Frukt- och bukettabonnemang

Få färsk frukt eller buketter levererade varje vecka, det sparar både tid och pengar med ett löpande avtal utan långa bindningstider. Vi behöver endast 7 dagars förvarning om avslut!  Vid start hjälper vi er att paketera efter behov och sedan kommer vi varje vecka med er leverans. Enkelt och bra!

Vi skräddarsyr efter er vision.

Vi kan skapa en unik lösning för er med hela vår palett inom inredning och tjänster. Allt för att stärka ert varumärke och få personalen att trivas på riktigt. Vi är med från idé till löpande service!

En lönsam partner i Skåne och Halland.

Levande interiör Sverige AB
Exportgatan 3
262 73 Ängelholm