fbpx

Hantering av personuppgifter från kamerabevakning

Företaget bedriver kamerabevakning i verksamhetens lokaler i syfte att förhindra och utreda brott. Lagrat material kan sparas vid behov upp till tre månader.

Sparat material kan lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter – till exempel Polismyndigheten – för sådant ändamål som innebär att uppgifterna behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott som har fängelse i straffskalan. Material från kamerabevakning kan också lämnas ut till kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst om uppgifterna behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka.

Registrerad har rätt att vid förfrågan ta del av eller radering av personuppgifter.

Vid ytterligare frågor hänvisas till företagets personuppgiftsansvarige via dpo@levandeinterior.se

Levande Interiör AB
Exportgatan 3
262 73 Ängelholm
dpo@levandeinterior.se