fbpx

Våra växter.

Med växters hjälp kan man skärma av, dämpa ljud och till och med påverka människors rörelser genom ett rum.

Hur fungerar det?

När du hyr eller köper växter med skötsel och garanti, skapar vi tillsammans en trivsam och stimulerande arbetsmiljö på ditt företag. Med växters hjälp kan man skärma av, dämpa ljud och till och med påverka människors rörelser genom ett rum. Växter bidrar också till företagets image, eftersom en vacker inredning återspeglar kvalitet i allt.
Levande växter
Levande växter stabiliserar inomhusklimatet och gör det mer hälsosamt att vistas på jobbet. Enbart genom att titta på växter ger minskad stress och stimulerar till kreativitet, enligt en undersökning. Kort sagt, vi mår betydligt bättre bland levande växter och det förbättrar i sin tur vår prestation. Vi erbjuder både levande och konstgjorda växter. Allt för att kunna ge den mest optimala lösningen för just ditt företag. Se även rubriken offentlig miljö. Vi är medlemmar i Branschorganisationen Nordic Green (tidigare SVIR), och jobbar efter deras högt ställda krav.
Fakta om växter
Varje månad får du besök av våra duktiga växttekniker som ser till att du alltid har vackra och fräscha växter. Om en växt förlorar sitt ursprungliga prydnadsvärde byter vi självklart ut den helt utan kostnad. Du kan välja på att hyra eller köpa dina växter. Vid hyra ingår skötsel och livsgaranti. Väljer du att köpa växter erbjuder vi möjligheten att teckna ett serviceavtal. Då ingår samma livsgaranti som när du hyr.

Mossa

När du hyr eller köper växter med skötsel och garanti, skapar vi tillsammans en trivsam och stimulerande arbetsmiljö på ditt företag. Med växters hjälp kan man skärma av, dämpa ljud och till och med påverka människors rörelser genom ett rum. Växter bidrar också till företagets image, eftersom en vacker inredning återspeglar kvalitet i allt.

Skötsel och garantier

Vi tar hand om.

Det skall vara enkelt att ha en grönskande och vacker inomhusmiljö. Våra duktiga växttekniker sköter regelbundet växterna så att de trivs och fortsätter att vara en grön och fräsch upplevelse. I åtagandet ingår alla moment som krävs för att växterna ska trivas och utvecklas på ett bra sätt.
ingår I våra service- och hyresavtal
• Vattning och näringstillförsel.
• Beskärning så att växten behåller sin form och föryngras på ett riktigt sätt.
• Preventiv behandling mot ohyra med miljövänliga medel (t.ex. såpa och rapsolja).
• Bekämpning av ohyra med biologiska metoder (t.ex. predatorer, såpa och rapsolja).
• Dammning och rensning av vissnade växtdelar.
• Omplantering.
• Påfyllning av planteringssubstrat.
• Krukor och substratytor hålls rena.
• Utbyte av växter som förlorat sitt prydnadsvärde.

Växtgaranti

Oavsett om du väljer att hyra eller köpa så ingår växtgaranti i våra skötselavtal. Det betyder att den växt som förändrats så att den förlorat sitt ursprungliga prydnadsvärde byts ut helt kostnadsfritt.

Predatorer

Det kan alltid hända att en växt får oönskat besök av skadedjur, det finns flera sorter b.la. olika sorters löss och insekter eller kvalster. Vi på Levande Interiör har två metoder att bekämpa skadedjur, båda två är helt giftfria.