topp rgb

Etik

Våra tankar kring etik
Vi lever som vi lär och vill uppfattas som trovärdiga i vårt dagliga arbete. Då är det viktigt att vi agerar på ett etiskt korrekt sätt i alla lägen. Vi har därför tagit fram nedanstående punkter som vår personal har med sig i alla beslut som tas.

Vår organisation
Vi jobbar i ett öppet företagsklimat där personal, kunder och leverantörer skall kunna diskutera, reagera och agera. Alla ska känna sig trygga oavsett ursprung, åsikt eller värdering. Vi har alltid högt till tak.

Lagar och förordningar
Vi följer de lagar och regler som åligger oss. Det gäller inom alla områden som t.ex. miljö, skatter, arbetsrätt och kollektivavtal.

Anti-korruption
Vi tolererar inga former av korruption, bestickning, mutor eller illojala konkurrensbegränsande åtgärder.

Leverantörer
Vi påverkar aktivt våra leverantörer att INTE handla med varor som kommer från producenter med undermåliga arbetsförhållanden och där barnarbete förekommer, såväl som med växt- och djurarter som är uppsatta på CITES-lista.

Våra kunder
Det är en självklarhet för all personal i vår organisation att respektera våra kunders integritet och inte vidarebefordra information från dessa till tredje part.

etik