topp rgb

Nordic Green

Levande interiör är auktoriserad medlem i branschorganisationen för Nordiska växtinredare - Nordic Green. Vi följer deras högt ställda krav på kvalité, miljö och etik. Samtliga våra växttekniker har genomgått Nordic Greens unika utbildning.

Nordic Green (fd SVIR) är en sammanslutning av fristående, seriösa och miljömedvetna företag inom växtinredningsbranschen. Nordic Greens målsättning är att sprida branschens kunskap om värdet av att ha levande växter på företag och i offentlig miljö.

För att bli auktoriserad medlem i Nordic Green ställs följande krav:

 • Företaget ska uppvisa god ekonomi
 • Företaget och medarbetare ska vara rätt försäkrade
 • Medarbetare ska bära profilkläder och giltig legitimation
 • Alla nya medarbetare ska ta del av dokumenterad introduktionsutbildning
 • Samtliga växttekniker ska vara utbildade och diplomerade enligt Nordic Greens krav.
 • Av Arbetsmiljöverket godkänd arbetsmiljö.
 • Dokumenterad riskbedömning av arbetsplatsen ska vara gjord
 • Ska arbeta kontinuerligt för att utveckla och förbättra miljöarbetet
 • Tydlig och väl förankrad miljöpolicy
 • Tydlig och väl förankrad kvalitetspolicy
 • Dokumenterad rutin för att hantera eventuella kundreklamationer

Läs mer på www.nordic-green.info

nordic-green          diplom 2015         nordic-green rgb

Art en Vogue Ella wit 8