topp rgb

Skötsel

intresse knapp 2

Våra servicetekniker ser till att ditt vattenarrangemang alltid hålls rent och fräscht. Vi sköter underhållet varje månad och då fyller vi även på med avhärdat vatten för att systemet skall hållas fritt från avlagringar.

I våra service- och hyresavtal för vattenarrangemang ingår följande:
• Påfyllning av avhärdat vatten.
• Rengöring av sten, behållare och underrede.
• Underhåll av pumpar.
• Justering av vattenflöde.

vattenarrangemang skotsel