topp rgb

Våra växter

intresse knapp 3

När du hyr eller köper växter med skötsel och garanti, skapar vi tillsammans en trivsam och stimulerande arbetsmiljö på ditt företag. Med växters hjälp kan man skärma av, dämpa ljud och till och med påverka människors rörelser genom ett rum. Växter bidrar också till företagets image, eftersom en vacker inredning återspeglar kvalitet i allt.

Levande växter stabiliserar inomhusklimatet och gör det mer hälsosamt att vistas på jobbet. Enbart genom att titta på växter ger minskad stress och stimulerar till kreativitet, enligt en undersökning. Kort sagt, vi mår betydligt bättre bland levande växter och det förbättrar i sin tur vår prestation. Vi erbjuder både levande och konstgjorda växter. Allt för att kunna ge den mest optimala lösningen för just ditt företag. Se även rubriken offentlig miljö. Vi är medlemmar i Branschorganisationen Nordic Green (tidigare SVIR), och jobbar efter deras högt ställda krav.

Fakta om växter
Varje månad får du besök av våra duktiga växttekniker som ser till att du alltid har vackra och fräscha växter. Om en växt förlorar sitt ursprungliga prydnadsvärde byter vi självklart ut den helt utan kostnad. Du kan välja på att hyra eller köpa dina växter. Vid hyra ingår skötsel och livsgaranti. Väljer du att köpa växter erbjuder vi möjligheten att teckna ett serviceavtal. Då ingår samma livsgaranti som när du hyr.

vara vaxter