topp rgb

Växter

När du hyr eller köper växter med skötsel och garanti av oss, skapar vi en trivsam och stimulerande arbetsmiljö. Med växters hjälp kan man skärma av, dämpa ljud eller styra människors rörelser genom ett rum. Inredningen bidrar också till företagets image. En vacker inredning återspeglar kvalitet i allt.

Levande växter stabiliserar även inomhusklimatet och gör det mer hälsosamt att vistas på arbetsplatsen. Undersökningar visar att bara genom att titta på växter minskar stressen och stimulerar kreativiteten. Kort sagt, vi mår betydligt bättre bland levande växter och detta förbättrar vårt arbetsresultat.

Vi erbjuder både levande- och konstgjorda växter. Allt för att vi ska kunna ge den mest optimala lösningen för just ditt företag. Se även rubriken offentlig miljö. Levande interiör är medlem i Branschorganisationen Nordic Green (tidigare SVIR), och jobbar efter deras högt ställda krav.


Fakta om växter
Varje månad får du besök av våra duktiga växttekniker som ser till att du alltid har vackra och fräscha växter. Om en växt förlorar sitt ursprungliga prydnadsvärde byter vi självklart ut den helt kostnadsfritt. Du kan välja på att hyra eller köpa. Vid hyra ingår skötsel och livsgaranti. Väljer du att köpa växter erbjuder vi möjlighet att teckna ett serviceavtal. Då ingår samma livsgaranti som i hyresavtalet.

vaxter