topp rgb

Våra värderingar

Våra kärnvärden
Vårt DNA, de tre kärnvärdena; enkelhet, glädje och kompetens, summerar den inneboende kraften i varumärket och skapar grunden i vår kommunikation. Både internt och med omvärlden. De hjälper oss att driva utvecklingen framåt och uppnå vår vision.

Enkelhet
Vi vågar vara kreativa i vår yrkesroll – för oss är ingenting svårt. Att vara nyfiken och ligga i framkant är en självklarhet. Att ge en bättre service än vad som förväntas är för oss också enkelt. Att tänka enkelt är att våga. Att våga vara enkel ställer krav på självtillit och oberoende. Vi vågar vara enkla och okomplicerade. Hos oss lyssnar vi alltid på kunden.

Glädje
Vi jobbar med det vi tycker är roligast i hela världen. Med varmt hjärta och stort engagemang ger vi oss i kast med dagliga utmaningar. Vår passion är service, enkelhet och nöjda kunder, och vi ger oss inte förrän vi lyckats. Vi är generösa och känner glädje i vårt arbete både med kunder och kollegor. Det ger oss en stark gemenskap.

Kompetens
Vi vet vad vi pratar om, vi är ärliga och skapar förtroende. Vår kunskap är både bred och djup och bygger på lång erfarenhet. Vi är skickliga hantverkare där handling föregås av analys. Vi är trygga och ser alltid möjligheter. Samtidigt är vi självkritiska och vågar anta utmaningar. Vi tar ansvar vilket gör oss professionella. Vår kompetens ger oss förmågan att ständigt utvecklas.

vara varderingar