topp rgb

Miljö

Våra tankar kring miljö
Om vi är tillräckligt många som tänker på vår miljö blir betydelsen oändlig. Vi lever i en tid där vi lånar tillgångar från vår planet. Förr eller senare sinar dessa tillgångar och planeten vill ha tillbaka det vi lånat. Vi börjar närma oss den punkten. Vi vill gärna göra det vi kan för att påverka detta i en positiv riktning och har därför tagit fram ett antal punkter för att minska vår belastning på miljön.

Leverantörer
Vi strävar efter att påverka våra producenter och leverantörer att dagligen tänka och agera så miljövänligt som möjligt.

Energi
I samarbete med vår hyresvärd strävar vi efter att minska vårt eget energibehov genom att se över elförbrukningen och verka för ett miljövänligt uppvärmningsalternativ.

Förbrukningsmateriel
Vi använder i största möjliga mån miljömärkta produkter, trycksaker och rengöringsmedel samt minskar användandet av icke återvinningsbart materiel.

Bilar
Vi väljer miljövänliga bilar som samtliga får frekvent service. Vi planerar våra körningar noga och använder alltid motorvärmare vid kall väderlek. All personal i företaget är utbildade i Eko-driving.

Källsortering
Vår personal är utbildad i källsortering. Produkter som källsorteras är papper, wellpapp, plast, kompost, kartong samt restavfall. Trälådor, lysrör, batterier, glas, metall, färg, oljor och glödlampor lämnas alltid på en återvinningsanläggning. Vi fortsätter att utveckla och förfina sorteringen och, om möjligt, väljer återvinningsbart emballage.

Växtskötsel
Vi använder oss av biologiskt nedbrytbara och miljövänliga produkter. Handel med skyddade arter, enligt CITES aktuella lista förekommer inte. Vi använder i största möjliga mån biologisk bekämpning och miljövänliga bekämpningspreparat som; tvållösning, såpsprit, predatorer, paraffinolja etcetera, vid bekämpning av ohyra.

miljo