topp rgb

Kvalitet

Våra tankar kring kvalitet
Det är viktigt för oss att våra kunder alltid får bästa möjliga kvalitet ur alla aspekter. För att uppnå detta har vi en pågående dialog och jobbar efter väl genomtänkta direktiv.

Vår organisation
Vi är en aktiv och affärsorienterad organisation, som jobbar efter kundens ställda krav och önskemål. Vi letar ständigt efter både förbättrade metoder och produkter, som kan leda till en bättre nytta och upplevelse för kunden.

Medarbetare
Varje enskild medarbetare som agerar under vårt namn säkerställer att samtliga uppdrag genomförs med en jämn och hög kvalitet, samt ser till att de dokumenteras ordentligt.

Produkter
Det görs alltid en noggrann kontroll av produkter vid inleverans. Motsvarande bedömning och kontroll utförs och dokumenteras vid utleverans.

Tjänster
Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster eftersom vårt utbud alltid ska ligga i framkant av vad marknaden kan erbjuda. Alla arbetsmoment som utförs hos kund dokumenteras av vår personal i realtid (online) via en digital handenhet. På så sätt säkerställer vi en hög kvalitet och en god dokumentation av våra tjänster.

Reklamationer
Eventuella reklamationer hanteras snabbt och ALLTID under samma vecka som de kommer till företagets kännedom. Det är alltid kundens uppfattning av leveransen som är avgörande. Vår egen bedömning kommer alltid i andra hand.

Vårt mål är alltid 100% nöjda kunder.

kvalitet