topp rgb

Skötsel och garanti

intresse knapp 2

Det skall vara enkelt att ha en grönskande och vacker inomhusmiljö. I en offentlig miljö utsätts växtmiljöer ibland från yttre påverkan och då är det extra viktigt med underhållet. Våra duktiga växttekniker tar hand om växterna så att de trivs och fortsätter att vara en grön och fräsch upplevelse. I avtalen ingår alla moment som behövs för att växterna ska trivas och utvecklas på ett bra sätt.

I våra service- och hyresavtal ingår följande:
• Vattning och näringstillförsel.
• Beskärning så att växten behåller sin form och föryngras på ett riktigt sätt.
• Preventiv behandling mot ohyra med miljövänliga medel (t.ex. såpa och rapsolja).
• Bekämpning av ohyra med biologiska metoder (t.ex. predatorer, såpa och rapsolja).
• Damning och rensning av vissnade växtdelar.
• Omplantering.
• Påfyllning av planteringssubstrat.
• Krukor och substratytor hålls rena.
• Utbyte av växter som förlorat sitt prydnadsvärde.

Oavsett om du väljer att hyra eller köpa så ingår växtgaranti i våra skötselavtal. Det betyder att den växt som förändrats så att den förlorat sitt ursprungliga prydnadsvärde byts ut helt kostnadsfritt.

offentlig miljo skotsel